• 0942 32 31 34
  • contact@thientung.com
  • 15/26, Kp2, P. Hoà Bình, Biên Hoà, Đồng Nai
EnglishVietnamese

Ưu điểm khi sử dụng Dầu điều

Độ nhớt, tỷ trọng thấp: kích thích hạt sương phun ra nhỏ, dễ trộn lẫn với không khí, khả năng bay hơi tạo ra hỗn hợp cháy tốt hơn làm cho quá trình cháy cũng tốt hơn sẽ không tạo ra chất gây ô nhiễm môi trường.

Hàm lượng lưu huỳnh thấp: giảm lượng khí SO2 trong khí thải, giảm ô nhiễm môi trường, giảm ăn mòn thiết bị.

Điểm đông đặc thấp: dễ bơm hơn, giảm được chi phí sấy nhiên liệu trong mùa đông miền Bắc Việt Nam.

Hàm lượng cặn Cacbon Conradson thấp: không gây trở ngại cho quá trình cháy, làm giảm lượng bụi trong dòng khí thải.

Nhiệt trị cao: tiết kiệm được nhiên liệu nên giảm được chi phí sản xuất.

Điểm chớp cháy cao: an toàn trong quá trình bảo quản.

Hàm lượng nước thấp: không gây trở ngại cho quá trình cháy và bảo quản.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>